fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Image

Práce žiakov z distančnej formy vyučovania pána učiteľa Gálusa

Kliknite na Galéria prác Gálus a otvorí sa Vám zložka, kde nájdete vybrané diela žiakov z Topoľčian (hlavná budova) a elokovaného pracoviska v Krušovciach.

Image

Práce žiakov z distančnej formy vyučovania pani učiteľky Vaňovej

Kliknite na Galéria prác Vaňová a otvorí sa Vám zložka, kde nájdete vybrané diela žiakov z elokovaných pracovísk Veľké Ripňany, Solčany, Horné Obdokovce, Nitrianska Blatnica a Urmince.

Image

Práce žiakov z distančnej formy vyučovania pani učiteľky Belisovej

Kliknite na Galéria prác Belisová a otvorí sa Vám zložka, kde nájdete vybrané diela žiakov z Topoľčian (elokované pracoviská Ľ. Fullu a Lipová) a elokovaného pracoviska Kovarce.

Image

Práce žiakov z distančnej formy vyučovania pani učiteľky Rigovej

Kliknite na Galéria prác a otvorí sa Vám zložka, kde nájdete vybrané diela žiakov z Topoľčian (hlavná budova) a elokovaných pracovísk Bojná, Jacovce a Preseľany.

Image

MÁŠ NA VÝBER!

Žiaci literárno-dramatického odboru v spolupráci s pánom učiteľom Liborom Hanzalíkom si pre Vás pripravili krátke motivačné video, kde Vám ukážu ako možno zmysluplne využiť čas po vyučovaní. Pozrite a potom príďte medzi nás! Tešíme sa na všetkých nových hereckých kamarátov! Klikni na Čítať viac ... a nájdeš link na video :)