fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Image

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA NAŠU UMELECKÚ ŠKOLU

Informácie pre rodičov, ktorí chcú zapísať svoje dieťa do našej umeleckej školy :) Klikni na Čítať viac...

Image

MÁŠ NA VÝBER!

Žiaci literárno-dramatického odboru v spolupráci s pánom učiteľom Liborom Hanzalíkom si pre Vás pripravili krátke motivačné video, kde Vám ukážu ako možno zmysluplne využiť čas po vyučovaní. Pozrite a potom príďte medzi nás! Tešíme sa na všetkých nových hereckých kamarátov! Klikni na Čítať viac ... a nájdeš link na video :)

Image

Práce žiakov z distančnej formy vyučovania pani učiteľky Rigovej

Kliknite na Galéria prác a otvorí sa Vám zložka, kde nájdete vybrané diela žiakov z Topoľčian (hlavná budova) a elokovaných pracovísk Bojná, Jacovce a Preseľany.

Image

Práce žiakov z distančnej formy vyučovania pána učiteľa Gálusa

Kliknite na Galéria prác Gálus a otvorí sa Vám zložka, kde nájdete vybrané diela žiakov z Topoľčian (hlavná budova) a elokovaného pracoviska v Krušovciach.

Image

Práce žiakov z distančnej formy vyučovania pani učiteľky Vaňovej

Kliknite na Galéria prác Vaňová a otvorí sa Vám zložka, kde nájdete vybrané diela žiakov z elokovaných pracovísk Veľké Ripňany, Solčany, Horné Obdokovce, Nitrianska Blatnica a Urmince.