fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Image

Súťažná prehliadka - Mladé talenty Ladislava Mokrého 2019

Dňa 13.11.2019 sme sa zúčastnili súťažnej prehliadky pod názvom Mladé talenty Ladislava Mokrého. Prehliadku organizovala ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch pre Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a Bratislavský kraj. Súťažilo sa v sólovej a komornej hre na keyboard. Našu školu reprezentovali a umiestnenie získali: v prvej kategórii PETER CHRKAVÝ - bronzové pásmo; v druhej kategórii VLADIMÍR CHRENKO - zlaté pásmo a diplom za najlepšiu interpretáciu rytmickej skladby La Cumparsita a FILIP NOVÁK - zlaté pásmo; v štvrtej kategórii MIROSLAVA DRAHOVSKÁ - čestné uznanie. Srdečne im blahoželáme k výkonu. Zároveň v mene rodičov ďakujeme pánovi riaditeľovi Martinovi Pavlovičovi a pánovi učiteľovi Petrovi Medekovi za prípravu a odborné vedenie žiakov.