fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Image

Práce žiakov z distančnej formy vyučovania pána učiteľa Gálusa

Kliknite na Galéria prác Gálus a otvorí sa Vám zložka, kde nájdete vybrané diela žiakov z Topoľčian (hlavná budova) a elokovaného pracoviska v Krušovciach.