fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Image

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA NAŠU UMELECKÚ ŠKOLU

Informácie pre rodičov, ktorí chcú zapísať svoje dieťa do našej umeleckej školy :) Klikni na Čítať viac...

 
Rodičia, máte umelecky nadané dieťa? 
Rado kreslí, maľuje, spieva, hrá na hudobný nástroj, recituje, skrátka je kreatívne?  
V tom prípade neváhajte a zapíšte ho do našej umeleckej školy! 
Cirkevná ZUŠ sv. Lukáša Vám ponúka možnosť objaviť a rozvinúť jeho talent vo výtvarnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore
V Topoľčanoch máme pracoviská na StummerovejĽ. Fullu (v budove ZŠ sv. Don Bosca) a Lipovej (v budove ZŠ sv. Ladislava).
Zoznam všetkých elokovaných pracovísk, kde pôsobia naši pedagógovia nájdete po kliknutí na záložku O škole.
Prihlásiť svoje dieťa môžete cez elektronickú prihlášku.
Druhá možnosť je cez tlačivá, ktoré sú v PDF formáte a dajú sa stiahnúť v záložke Rodičovský servis.
Vypísané tlačivá môžete poslať na adresu školy - CZUŠ sv. Lukáša, Stummerova 20, 955 01 Topoľčany alebo oskenovať a poslať na mail: czusto@gmail.com
Po odoslaní prihlášky Vás budeme kontaktovať.
Tešíme sa na Vašich umelcov!