fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Elokované pracoviská

Výtvarný odbor 

Bojná - Základná škola, Bojná 76, 956 01 
Horné Obdokovce - Základná škola s materskou školou, Školská 393, 956 08 
Jacovce - Základná škola s materskou školou, Školská 5, 956 21 
Kovarce - Základná škola, Kovarce 164, 956 15 
Krušovce - Základná škola s materskou školou, Cyrila a Metoda 446, 956 31 
Nitrianska Blatnica - Základná škola s materskou školou, Nitrianska Blatnica 3, 956 05 
Nové Zámky - Katolícka spojená škola, Andovská ul. č.4, 940 52 
Preseľany - Základná škola s materskou školou, Preseľany 580, 956 12 
Solčany - Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 38, 956 17 
Topoľčany - Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 
Topoľčany - Základná škola sv. Ladislava, Lipová ulica 3868/10, 955 01 
Urmince - Základná škola s materskou školou, Školská 298, 956 02 
Veľké Ripňany - Základná škola s materskou školou, Školská 528, 956 07 

 

Hudobný odbor 

Bojná - Základná škola, Bojná 76, 956 01
Topoľčany - Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 
Topoľčany - Základná škola sv. Ladislava, Lipová ulica 3868/10, 955 01 
 
 

Literárno-dramatický odbor 

Topoľčany - Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03