fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Image

Hľadáme nové herecké talenty :)

Zápis do literárno-dramatického odboru.

 

Milí žiaci a študenti!

Ešte stále sa môžete prihlásiť do literárno-dramatického odboru našej školy. 

Miesto: elokované pracovisko Cirkevnej ZUŠ sv. Lukáša, Ľ. Fullu 2805 (budova ZŠ sv. Don Bosca - 1. poschodie oproti jedálni)  

Čas: každý deň od 12:00 do 16:00 hod. 

Učiteľ: Mgr. art. Libor Hanzalík

Kontakt:  0917 034 197  liborhanzalik@gmail.com

Prihlásiť sa môžete aj prostredníctvom tlačív, ktoré nájdete v záložke Rodičovský servis - (prihláška + čest. vyhlásenie + súhlas zák. zást.) - vyplníte a prinesiete. Taktiež je možné použiť aj Elektronickú prihlášku do CZUŠ (na webovej stránke hore). 

TEŠÍME SA NA VÁS!