fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Image

Výstava jún 2015

Na konci školského roka nám naši výtvarníci pripravili peknú výstavu svojich prác. Vernisáž sa konala dňa 8. júna a výstava trvala do 30. júna.