fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Image

Práce žiakov z distančnej formy vyučovania pani učiteľky Belisovej

Kliknite na Galéria prác Belisová a otvorí sa Vám zložka, kde nájdete vybrané diela žiakov z Topoľčian (elokované pracoviská Ľ. Fullu a Lipová) a elokovaného pracoviska Kovarce.