fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Image

Práce žiakov z distančnej formy vyučovania pani učiteľky Vaňovej

Kliknite na Galéria prác Vaňová a otvorí sa Vám zložka, kde nájdete vybrané diela žiakov z elokovaných pracovísk Veľké Ripňany, Solčany, Horné Obdokovce, Nitrianska Blatnica a Urmince.