fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Image

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej ZUŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra ako zriaďovateľ školy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej ZUŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch. Pre viac informácií kliknite na odkaz - Výberové konanie.pdf Uchádzači zašlú písomné žiadosti s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením na prednej strane vľavo "VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ/RIADITEĽKA CIRKEVNEJ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY SV. LUKÁŠA , TOPOĽČANY - NEOTVÁRAŤ", alebo ich doručia osobne najneskôr do 2.mája 2024 na adresu: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Diecézny školský úrad Námestie Jána Pavla II. č.7 P.O.Box 46A 950 50 Nitra